VÝPOČTY BMR, makroživin na míru, Kcal (Kj)

Minimální bazální potřeba dle Harrise-Benedicta, Korigovaná hmotnost podle Mudr. Aloise Anděla, Korigovaná hmotnost podle Mudr. Aloise Anděla, výpočet makroživin na míru